Dyplomanci studiów magisterskich kierunku Automatyka i robotyka, Łódzki oddział PTETiS, Polski oddział Control Systems Society IEEE, Instytut Automatyki PŁ, zapraszają na cykl wykładów prezentujących czym zajmuje się współczesna automatyka. Wykłady są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, odbywają się w sali E6 wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Plan wykładów:

  • 29 maja, godz. 14:15, Ewa Kęsy, Ines Machtyl: RCAC - praktyczny algorytm sterowania adaptacyjnego
  • 29 maja, godz. 15:00, Rafał Dziełak, Grzegorz Imioła, Michał Rejmonczyk: Robot balansujący na kuli wykorzystujący strategię podwójnej pętli sterowania
  • 5 czerwca, godz. 14:15, Jakub Walkiewicz, Kamil Niedbałka, Michał Gronkiewicz: Projektowanie nieliniowego obserwatora zakłócenia
  • 5 czerwca, godz. 15:00, Michał Chybicki, Marcin Kaczorowski, Mateusz Sobkowiak, Marcin Żółtowski: Metody sterowania strumieniami pojazdów w ruchu drogowym
  • 12 czerwca, godz. 14:15, Adam Dudziński, Sebastian Majchrzak, Rafał Baczyński, Jakub Stańczyk: Algorytmy sterowania uczące się w czasie rzeczywistym, na podstawie teorii gier
  • 12 czerwca, godz. 15:00, Michał Zawada, Adam Kuczyński, Dominik Stanisławski: Odporne sterowanie nieliniowe czterowirnikowym bezzałogowym statkiem powietrznym