Polski oddział CSS

Polski oddział IEEE Control Systems Society skupia ponad 40 naukowców i praktyków zainteresowanych rozwojem i wdrożeniami systemów sterowania. Członkowie Polskiego Oddziału CSS prowadzą aktywne badania dotyczące teorii, technologii, sprzętu i zastosowań systemów sterowania oraz są zaangażowani w dydaktykę i popularyzację wiedzy dotyczącej automatyki.

Zarząd oddziału tworzą w kadencji 2020/21:

dr hab. inż. Artur Babiarz, prof. Politechniki Śląskiej - przewodniczący
dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH - zastępca przewodniczącego
dr inż. Jarosław Kacerka sekretarz i administrator strony WWW oddziału.


Zarząd chciałby wspomagać członków stowarzyszenia w realizacji ich planów i ambicji zawodowych, ułatwiać im współpracę i czerpanie korzyści z przynależności do tak doskonałego kolektywu. CSS jest forum wymiany poglądów i doświadczeń, inicjuje i wspomaga realizowane wspólnie działania w zakresie współpracy naukowej i aplikowania o projekty badawcze, doskonalenia metod dydaktycznych.

 

Gospodarzem strony WWW oddziału jest Instytut Automatyki PŁ