Rozpoczęto nabór zgłoszeń do pierwszej edycji Control Systems Society Outreach Fund w roku 2013. Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 listopada 2012 r.

Z funduszu IEEE CSS Outreach Fund finansowane mogą być projekty promujące stowarzyszenie CSS oraz inne zajmujące się zagadnieniem sterowania. Projekty takie to np.:

  • inicjatywy i wydarzenia kierowane do nauczycieli i uczniów szkół średnich
  • inicjatywy i wydarzenia w krajach rozwijających się
  • wytworzenie matariałów promujących CSS lub dziedzinę
  • warsztaty dotyczące sterowania
  • inicjatywy mające na celu pozyskanie nowych członków CSS.

W roku 2013 przewidziano dla Oureach Fund środki w wysokości 100 tyś. USD. Więcej informacji pod adresem: http://www.ieeecss.org/general/control-systems-society-outreach-fund

Jeśli otrzymamy propozycje aplikacji to chętnie pomożemy w ich przygotowaniu.