Zapraszamy członków oddziału do aplikowania o uzyskanie wyższych stopni członkostwa. Warunki uzyskania stopnia Senior Member są spełniane przez wielu członków oddziału. Odział zrzesza obecnie 12 członków w randze Senior Member, którzy mogą służyć recenzjami koniecznymi przy aplikacjach na ten stopień członkostwa. Procedura jest opisana dokładnie w zakładce Członkostwo/Stopień Senior Member.