Oddział uzyskał grant CSS w programie Local Area Support Systems (LASS) wysokości 1000 USD przeznaczony na współorganizację International Robot Competition "Sumo Challenge 2012". Wydarzenie odbędzie się 17 listopada w centrum Manufaktura (ul. Karskiego 5) w Łodzi. Informacje o organizacji zawodów:

- na stronach internetowych www.sumochallenge.euwww.facebook.com/SumoChallenge

- w serwisie youtube http://www.youtube.com/sumochallengelodz.

Zawody obejmują wiele różnorodnych konkurencji, od klasycznych Sumo, poprzez Line Follower aż po zupełne nowości, jak Humanoid Sumo. Wciąż możliwe jest zgłoszenie się do zawodów i wzięcie w nich czynnego lub biernego udziału.