Oddział jest współorganizatorem seminarium "Wybrane problemy inżynierii biomedycznej", które odbędzie się 16 listopada 2012 w Zielonej Górze. Program seminarium dostępny jest pod adresem http://www.issi.uz.zgora.pl/seminarium_PIB/. Będzie to także okazja do spotkania się członków oddziału i omówienia spraw bieżących. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału.