Rozpoczęto proces zgłaszania nominacji na stopień IEEE Fellow. Zgłaszać można kandydatów w stopniu IEEE Senior Member lub IEEE Life Senior Member. Kandydat musi posiadać znaczące osiągnięcia, tzn. przyczynić się do - zapewniającego korzyści ogółowi społeczeństwa - postępu lub wdrożenia w dziedzinie inżynierii, nauki lub technologii. Dodatkowo, w ciągu ostatnich pięciu lub więcej lat poprzedzających dzień pierwszy stycznia 2013 musi być członkiem IEEE i cieszyć się dobrą opinią pod każdym względem.

Dodatkowe informacje o programie IEEE Fellow można znaleźć pod adresem: http://www.ieee.org/membership_services/membership/fellows/DF_IEEE_MIG_MCT_73466

Ostateczny termin zakończenia zgłaszania kandydatów (i zrealizowania kolejnych, wymaganych kroków) to 1 marca 2013.