Trwa proces zgłaszania nominacji na IEEE Senior Member Grade. O nominację ubiegać mogą się wszyscy członkowie IEEE spełniający wymagania.

Więcej informacji na temat programu Senior Member można znaleźć na stronie: http://www.ieee.org/membership_services/membership/senior/index.html

Kandydat powinien być inżynierem, badaczem, wykładowcą, itp. w jednej z dziedzin IEEE przez ostatnie 10 lat i mieć znaczące osiągnięcia w ciągu ostatnich pięciu lat. Więcej informacji na temat wymagań podano pod adresem: http://www.ieee.org/membership_services/membership/senior/senior_requirements.html

Na stronie: http://www.ieee.org/membership_services/membership/senior/app_guide.html zebrano wskazówki dotyczące składania zgłoszenia.

W celu złożenia aplikacji należy:

Krok 1 - Wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia.

Krok 2 - Złożyć swoje CV. Zaleca się również przesłanie go w wersji elektronicznej.

Krok 3 - Wskazać trzech polecających (lub dwóch mając wsparcie lokalnej sekcji) aktywnych członków w stopniu IEEE Senior Member lub Fellow.

Krok 4 - Skontaktować się ze wskazanymi polecającymi aby uzyskać ich numery członkowskie. Po wprowadzeniu numerów w formularzu otrzymają oni wiadomości email z instrukcją dotyczącą wypełnienia formularza polecającego.

Obrady komisji „ AdHoc Admission & Advancement (A&A) Review Panels”, rozpatrującej nominacje, odbywają się okresowo, sześć do dwunastu razy na rok. 

Odział zrzesza obecnie 12 członków w randze Senior Member, którzy mogą służyć recenzjami koniecznymi przy aplikacjach na ten stopień członkostwa