Seminarium pt. "Analiza i sterowanie układami z czasoprzestrzenną dynamiką"

Drukuj
Opublikowano: 03 lipiec 2012

W dniu 22 listopada 2010 r. w Zielonej Górze odbyło się seminarium pt. "Analiza i sterowanie układami z czasoprzestrzenną dynamiką".

Program seminarium:

  1. Klasyfikacja zachowań wybranych układów dynamicznych, Wojciech Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  2. Optymalizacja topologii układów opisywanych nierównościami wariacyjnymi, Andrzej Myśliński, Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk
  3. Nieskończenie wymiarowe równanie Lapunowa - teoria i przykłady zastosowań, Zbigniew Emirsajłow, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  4. Problemy związane ze sterowaniem niejednorodnego równania fali, Grzegorz Szkibiel, Uniwersytet Szczeciński
  5. Numeryczne aspekty sterowania systemów z czasoprzestrzenną dynamika, Ewaryst Rafajłowicz, Krystyn Styczeń, Wojciech Rafajłowicz, Politechnika Wrocławska
  6. Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Politechnika Warszawska
  7. Konfiguracja sieci sensorycznych w identyfikacji układów o czasoprzestrzennej dynamice, Maciej Patan, Uniwersytet Zielonogórski

Rozszerzone wersje referatów zostaną wydane w sekcji specjalnej pt. Analysis and Control of Distributed Parameter Systems w kwartalniku naukowym International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (Vol. 22, No. 2, 2012).