Spotkanie Sekcji CSS

Drukuj
Opublikowano: 18 marzec 2021

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w spotkaniu członków sekcji 25 marca o godz. 18 na platformie Zoom (jeśli nie otrzymali Państwo szczegółów drogą mailową, prosimy o kontakt z sekretarzem sekcji).

Przekazane zostaną informacje o ostatnich spotkaniach Polskiego Oddziału IEEE oraz ostatniego spotkania regionu 8.

MMAR 2019 w Międzyzdrojach - spotkanie oddziału

Drukuj
Opublikowano: 21 lipiec 2019

Szanowni Państwo,

Polski oddział IEEE Control Systems Society zaprasza  członków IEEE Control System Society do udziału spotkaniu podczas konferencji MMAR 2019 w Międzyzdrojach (Hotel Amber Baltic).

Spotkanie to  odbędzie się w środę,  28 sierpnia  2019, w godz. 10.00 - 11.00.

Będzie to okazja do spotkania  członków Oddziału z różnych ośrodków w kraju  i omówienia spraw bieżących Oddziału.

 

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych!

 

W programie:

1. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia

2. Cześć techniczna: "Refleksje nad specyfiką kształcenia w dyscyplinie automatyka i dyscyplinach pokrewnych- wprowadzenie do dyskusji"  (Wojciech Grega)

 

Nagranie seminarium "Generowanie ścieżek ruchu..."

Drukuj
Opublikowano: 22 styczeń 2019

Nagranie seminarium dostępne jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=lU9E6HCtK7E

 

Generowanie ścieżek ruchu dla drukarek 3D i 5D

Drukuj
Opublikowano: 25 listopad 2018

Dr hab. inż. Ryszard Leniowski, prof. Politechniki  Rzeszowskiej wygłosi referat prezentujący wybrane zagadnienia dotyczące planowania ścieżek dla drukarek 3D i 5D, realizowane w projekcie badawczym POIR.01.01.01-00-0956/15-00. Efektem prowadzonych prac jest oprogramowanie typu CAM o nazwie Softshaper 2019, w którym zaimplementowano większość algorytmów rozwiązujących omawiane zagadnienia. 

Cechą charakterystyczną procesu przetwarzania informacji powiązanej z technologią druku 3D i 5D jest to, że dane o geometrii obiektu są najczęściej zapisywane (np. z urządzeń skanujących) w formacie STL. Format ten jest nieuporządkowanym zbiorem trójkątów, tzw. „zupą trójkątów” pozbawioną relacji dotyczących powiązań pomiędzy nimi. Bardzo często zbiory te zawierają błędy opisu geometrii, komplikujące proces ich analizy.

 

 Po wprowadzeniu w tematykę planowania trajektorii dla drukarek 3D i 5D,  pierwsza część referatu przedstawia etapy przetwarzania strumienia danych dla technologii druku 3D, od momentu wczytania pliku do momentu otrzymania opisu ruchu maszyny w postaci komend G-code. 

Dla technologii druku 5D ilość strategii generowania ścieżek ruchu jest w chwili obecnej nierozpoznana. Referat prezentuje dwa autorskie rozwiązania. Pierwsze polega na wykorzystaniu krzywych sklejanych z parametryzacją prędkości, czyli krzywych PH (Pythagorean-Hodograph). Są one szczególnie interesujące ze względu na łatwe wyznaczanie offsetu (również w przestrzeni), co ma istotne znaczenie w budowie obiektu techniką przyrostową. Dodatkowo parametryzacja pozycyjno-prędkościowa może istotnie podwyższyć dokładność realizacji ruchu przy zastosowaniu kaskadowych serwomechanizmów drukarek 5D. 

Drugie rozwiązanie wykorzystuje opis przestrzeni oparty na siatkach heksagonalnych (w notacji Bravisa). W tym przypadku istnieją takie wzorce ruchów, które zapewniają pełne pokrywanie dowolnej powierzchni za pomocą ruchu bez przerw (bez przeskoków). 

Wymienione strategie powinny przyczynić się do wzrostu wytrzymałości mechanicznej obiektu, pozwalają bowiem na konstrukcję ruchów z przeplotem w kolejnych warstwach. Uzupełnieniem prezentacji są przykłady trajektorii dla wybranych obiektów wygenerowane przy użyciu oprogramowania Softshaper 2019  oraz zrealizowane za pomocą drukarek firmy Verashape.

 

Seminarium rozpocznie się 4 grudnia 2018 r., o godz. 10:15, w sali 316 w budynku B1 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 30. Będzie to także okazja do spotkania się członków oddziału i omówienia spraw bieżących. 

W drugiej części spotkania będzie okazja do omówienia spraw bieżących Oddziału.

 

 

Seminarium 30 listopada 2018

Drukuj
Opublikowano: 15 listopad 2018

Polski oddział IEEE Control Systems Society zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium, w ramach którego Dr. Yoshifumi Morita wygłosi referat "Parallel wire-type teaching device for industrial robots":

We developed a parallel wire-type teaching device (PAWTED) that enables us to teach directly industrial robots to perform any desired motions. In addition to that, by equipping the PAWTED with sensing technology, it is assured that desired forces that a robot applies to objects during teaching remain unchanged in the playback. With the PAWTED, we provide an advanced technology that not only shortens teaching-time operations, but also is easily used by anyone to teach a combination of complicated movements and forces to robots. This technology contributes to improve productivity, solves the shortage of teach operators and opens new development of robots' applications.

 

W drugiej części spotkania będzie okazja do  omówienia spraw bieżących Oddziału.

 

Seminarium rozpocznie się 30 listopada 2018 r., o godz. 11:00, w sali seminaryjnej WEEIA PŁ, przy ul. Stefanowskiego 18/22 w Łodzi. Będzie to także okazja do spotkania się członków oddziału i omówienia spraw bieżących.

 

Nagranie seminarium "Problemy sterowania dla małych, sztucznych satelitów Ziemi"

Drukuj
Opublikowano: 27 marzec 2018

Nagranie seminarium dostępne jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=tyL_cQBO5hE

 

Seminarium 13 grudnia 2017

Drukuj
Opublikowano: 29 listopad 2017

Polski oddział IEEE Control Systems Society zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium, w ramach którego dr inż. Paweł Zagórski wygłosi referat "Problemy sterowania dla małych, sztucznych satelitów Ziemi":

W ostatnich latach pojawił się wyraźnie widoczny trend wykorzystania małych satelitów, o masie poniżej 10 kg, nie tylko w projektach edukacyjnych, ale także badawczych i komercyjnych. Te miniaturowe statki kosmiczne znacznie obniżają koszt dostępu do technik satelitarnych. Miniaturyzacja niesie jednak ze sobą szereg wyzwań. W referacie przedstawione zostaną  zagadnienia dotyczące pomiaru orientacji i identyfikacji położenia przestrzennego, kontroli termicznej, a także innych aspektów budowy małych satelitów z perspektywy teorii sterowania.

 

W drugiej części spotkania będzie okazja do  omówienia spraw bieżących Oddziału.

 

Seminarium odbędzie się na WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AGH, 13 grudnia 2017, o godz. 11.15  w sali 121 paw. B1, AGH w Krakowie, Al.  Mickiewicza 30

 

Seminarium na konferencji SENE 2017

Drukuj
Opublikowano: 04 październik 2017

Szanowni Państwo,

Polski oddział IEEE Control Systems Society zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium, w ramach którego zostaną wygłoszone referaty: 

  • "Autonomous Distributed Control of the Next-Generation Smart Grid” wygłosi Dr. Qing-Chang Zhong,
  • "Zaawansowane metody sterowania przekształtników AC/DC i DC/AC – algorytmy tablicowe i predykcyjne" wygłosi profesor Andrzej Sikorski.

Sesja ta rozpocznie się w dniu 22 listopada 2017 o godz. 16:30 w EC-1, przy ul. Targowej 1/3. Będzie to jednocześnie sesja otwarta XIII Konferencji Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, która odbywa się w Łodzi w dniach 22-24 listopada. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych członków oddziału do udziału w całej konferencji www.sene.p.lodz.pl

Z radością powitamy Państwa w Łodzi. Będzie to także okazja do spotkania się członków oddziału i omówienia spraw bieżących.

Szczegółowe informacje można otrzymać także kontaktując się z sekretarzem oddziału dr Jarosławem Kacerką (jaroslaw.kacerka@p.lodz.pl, tel. 42 631 25 48)

 

Nagranie seminarium "Sukcesy i wyzwania automatyki"

Drukuj
Opublikowano: 12 czerwiec 2016

Seminarium pt. "Sukcesy i wyzwania automatyki" odbyło się 10 maja 2016 r. Seminarium poprowadził dr inż. Jerzy Baranowski z Zespołu Systemów Dynamicznych i Teorii Sterowania Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Nagranie seminarium dostępne jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=mMZsj0-bEUE

 

Seminarium "Sukcesy i wyzwania automatyki"

Drukuj
Opublikowano: 29 kwiecień 2016

Zapraszamy Państwa na seminarium pt. "Sukcesy i wyzwania automatyki". Seminarium poprowadzi dr inż. Jerzy Baranowski z Zespołu Systemów Dynamicznych i Teorii Sterowania Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Celem tego seminarium jest dyskusja nad kwestiami poruszonymi w przedstawionym w 2014 roku raporcie IEEE Control System Society pt. Impact of Control Technology, ich aktualnością w 2016 roku oraz zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia współczesnej automatyki.

Seminarium odbędzie się 10 maja 2016 r., w godz. 9:30 - 11:00. Miejsce: AGH Krakow, Al. Mickiewicza 30, paw. B1., s. 316. Będzie to także okazja do spotkania się członków oddziału i omówienia spraw bieżących.

Przebieg seminarium będzie rejestrowany i zostanie udostępniony na stronie Chapteru.

Seminarium na temat możliwości oprogramowania firmy dSPACE

Drukuj
Opublikowano: 08 marzec 2016

Zapraszamy Państwa na seminarium pt. "Prototypowanie i testowanie sterowników maszyn elektrycznych", zorganizowane we współpracy z firmą Technika Obliczeniowa. Seminarium poprowadzą dr inż. Marcin Piątek oraz mgr inż. Rafał Wędrychowicz.

Podczas seminarium zaprezentowany zostanie proces prototypowania i testowania sterowników maszyn elektrycznych w oparciu o karty z układami FPGA. Głównym przykładem będzie projektowanie sterownika dla silników bezszczotkowych w oparciu o platformę sprzętową dSPACE MicroLabBox. Pokazana zostanie możliwość zastosowania układów FPGA do szybkiej symulacji silników i innych układów elektronicznych. W trakcie wystąpienia poruszone zostaną również inne zagadnienia związane z symulacjami w czasie rzeczywistym i generacją kodu.

Seminarium rozpocznie się 15 marca 2016 r., o godz. 10:30, w sali seminaryjnej WEEIA PŁ, przy ul. Stefanowskiego 18/22 w Łodzi. Będzie to także okazja do spotkania się członków oddziału i omówienia spraw bieżących.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: http://tobl.com.pl/seminarium-lodz/

 

Seminarium na konferencji SENE 2015

Drukuj
Opublikowano: 28 październik 2015

Szanowni Państwo,

 

Polski oddział IEEE Control Systems Society zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium, w ramach którego zostaną wygłoszone trzy referaty: 

"Sterowanie o zmiennej strukturze z ruchem ślizgowym - podstawowe koncepcje i aktualne kierunki badań" wygłosi profesor Andrzej Bartoszewicz,

"Rozwój przemysłu - Industry 4.0" wygłosi Michał Bereza z Siemens Sp. z o.o.,

"Forum współpracy przemysłu z nauką na przykładzie APS Energia SA" wygłoszą Piotr Szewczyk i Bartłomiej Kamiński z APS Energia SA.

 

Sesja ta rozpocznie się w dniu 20 listopada 2015 o godz. 10:30 w Centrum Technologii Informatycznych PŁ przy ul. Wólczańskiej 217/223. Będzie to jednocześnie sesja otwarta XII Konferencji Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, która odbywa się w Łodzi w dniach 18-20 listopada. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych członków oddziału do udziału w całej konferencji www.sene.p.lodz.pl

Z radością powitamy Państwa w Łodzi. Będzie to także okazja do spotkania się członków oddziału i omówienia spraw bieżących. Planujemy też zwiedzanie laboratoriów CTI – nowej inwestycji Politechniki łódzkiej www.cti.p.lodz.pl

Szczegółowe informacje można otrzymać także kontaktując się z sekretarzem oddziału dr Jarosławem Kacerką (jaroslaw.kacerka@p.lodz.pl, tel. 42 631 25 53)

 

Seminarium na temat kierunków rozwoju teorii sterowania

Drukuj
Opublikowano: 09 listopad 2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie  zapraszamy na organizowane przez PTETIS i Polski Chapter IEEE Control Systems Society seminarium, na którym pan prof. dr hab. Wojciech Mitkowski z AGH w Krakowie wygłosi wykład zatytułowany "Kierunki rozwoju podstaw teorii sterowania". Seminarium odbędzie się 24 listopada bieżącego roku o godzinie 11:15 w sali konferencyjnej Wydziału EEIA. Wykład trwać będzie około 45 minut.

Jacek Kabziński
Andrzej Bartoszewicz

Seminarium poświęcone teorii i zastosowaniom sterowania ślizgowego

Drukuj
Opublikowano: 25 wrzesień 2015

Szanowni Państwo,

Wraz z prof. Andrzejem Bartoszewiczem chcielibyśmy serdecznie zaprosić na seminarium poświęcone teorii i zastosowaniom sterowania ślizgowego. Prelegentami będą prof. Čedomir Milosavljević, University of Istocno Sarajevo, autor pionierskich prac dotyczących sterowania ślizgowego układami dyskretnymi i dr Boban Veselić, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia.

Seminarium odbędzie się 5 października 2015 r., o godz. 10:15, w sali seminaryjnej WEEIA PŁ, przy ul. Stefanowskiego 18/22 w Łodzi. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.

Attachments:
Download this file (zaproszenie.pdf)zaproszenie na seminarium[2015.10.05]141 kB