Seminarium "Wybrane problemy inżynierii biomedycznej"

Oddział jest współorganizatorem seminarium "Wybrane problemy inżynierii biomedycznej", które odbędzie się 16 listopada 2012 w Zielonej Górze. Program seminarium dostępny jest pod adresem http://www.issi.uz.zgora.pl/seminarium_PIB/. Będzie to także okazja do spotkania się członków oddziału i omówienia spraw bieżących. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału. 

 

Sumo Challenge 2012

Oddział uzyskał grant CSS w programie Local Area Support Systems (LASS) wysokości 1000 USD przeznaczony na współorganizację International Robot Competition "Sumo Challenge 2012". Wydarzenie odbędzie się 17 listopada w centrum Manufaktura (ul. Karskiego 5) w Łodzi. Informacje o organizacji zawodów:

- na stronach internetowych www.sumochallenge.euwww.facebook.com/SumoChallenge

- w serwisie youtube http://www.youtube.com/sumochallengelodz.

Zawody obejmują wiele różnorodnych konkurencji, od klasycznych Sumo, poprzez Line Follower aż po zupełne nowości, jak Humanoid Sumo. Wciąż możliwe jest zgłoszenie się do zawodów i wzięcie w nich czynnego lub biernego udziału. 

 

Sesja Jubileuszowa

Z okazji 40-lecia powstania Polskiej Sekcji IEEE serdecznie odbędzie się w dniu 16 listopada br Sesja Jubileuszowa Sekcji.

Polska Sekcja IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers – została założona w grudniu 1972 r. przez profesora Adama Smolińskiego, czł. rzecz. PAN, oraz grupę uczonych z Wydziałów Elektrycznego i Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Sesja jest organizowana jako impreza towarzysząca i rozszerzająca uroczyste obchody Dnia Politechniki Warszawskiej 15 listopada. Sesja Jubileuszowa rozpocznie się w Audytorium Centralnym Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, o godz. 12.00 do 16.00. Część oficjalna Sesji Jubileuszowej będzie wypełniona referatami związanymi z działalnością i historią Sekcji i polityką naukową kraju.

 

Nominacje na stopień IEEE Fellow

Rozpoczęto proces zgłaszania nominacji na stopień IEEE Fellow. Zgłaszać można kandydatów w stopniu IEEE Senior Member lub IEEE Life Senior Member. Kandydat musi posiadać znaczące osiągnięcia, tzn. przyczynić się do - zapewniającego korzyści ogółowi społeczeństwa - postępu lub wdrożenia w dziedzinie inżynierii, nauki lub technologii. Dodatkowo, w ciągu ostatnich pięciu lub więcej lat poprzedzających dzień pierwszy stycznia 2013 musi być członkiem IEEE i cieszyć się dobrą opinią pod każdym względem.

Dodatkowe informacje o programie IEEE Fellow można znaleźć pod adresem: http://www.ieee.org/membership_services/membership/fellows/DF_IEEE_MIG_MCT_73466

Ostateczny termin zakończenia zgłaszania kandydatów (i zrealizowania kolejnych, wymaganych kroków) to 1 marca 2013.

 

 

Zgłoszenia do programu CSS Outreach Fund

Rozpoczęto nabór zgłoszeń do pierwszej edycji Control Systems Society Outreach Fund w roku 2013. Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 listopada 2012 r.

Z funduszu IEEE CSS Outreach Fund finansowane mogą być projekty promujące stowarzyszenie CSS oraz inne zajmujące się zagadnieniem sterowania. Projekty takie to np.:

 • inicjatywy i wydarzenia kierowane do nauczycieli i uczniów szkół średnich
 • inicjatywy i wydarzenia w krajach rozwijających się
 • wytworzenie matariałów promujących CSS lub dziedzinę
 • warsztaty dotyczące sterowania
 • inicjatywy mające na celu pozyskanie nowych członków CSS.

W roku 2013 przewidziano dla Oureach Fund środki w wysokości 100 tyś. USD. Więcej informacji pod adresem: http://www.ieeecss.org/general/control-systems-society-outreach-fund

Jeśli otrzymamy propozycje aplikacji to chętnie pomożemy w ich przygotowaniu.

 

80-lecie urodzin Prof. Tadeusza Kaczorka

23 maja 2012 roku (środa) w Auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej odbyło się seminarium naukowe z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin Prof. Tadeusza Kaczorka.

 

Program seminarium:

 • Otwarcie, wystąpienia JM Rektora PB i zaproszonych gości.
 • Sesja naukowa:
  • prof. Krzysztof Malinowski "O sterowaniu optymalizującym i regulacyjnym w systemach dynamicznych"
  • prof. Edward Jezierski "Sterowanie impedancyjne w robotyce"
  • prof. Wojciech Mitkowski "Uwagi na temat układów Metzlera niecałkowitego rzędu"
  • prof. Andrzej Świerniak "Antynowotworowe terapie jako problemy sterowania"
 • Spotkanie z Jubilatem i poczęstunek.

 

Prof. Tadeusz Kaczorkiem jest aktywnym członkiem naszego oddziału. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi! Seminarium będzie okazją do spotkania całego środowiska i wielu członków oddziału.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z seminarium.  

 

Seminarium "Optymalizacja w sieciach sensorycznych"

W dniu 8 grudnia 2011 na Politechnice Warszawskiej odbyło się seminarium naszego oddziału pt. OPTYMALIZACJA W SIECIACH SENSORYCZNYCH zorganizowane przez prof. Dariusza Ucińskiego. Poniżej znajdują się linki do poszczególnych prezentacji. Być może okażą się one Państwu przydatne.

 

Program seminarium: www.uz.zgora.pl/~ducinski/IEEE_CSS_Warszawa_2011.pdf

 

Seminarium Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

22 czerwca 2012r. w Zielonej Górze odbędzie się seminarium Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, który obchodzi jubileusz 20-lecia. Dorobek Instytutu w zakresie systemów sterowania jest imponujący i seminarium zapowiada się na bardzo interesujące.

 

Więcej informacji na temat seminarium pod adresem http://www.issi.uz.zgora.pl/?action=12&wa=4

 

Konferencja MMAR 2012

Zbliża się termin konferencji MMAR 2012