Seminarium pt. Obliczenia inteligentne w nowoczesnej automatyce

Drukuj
Opublikowano: 03 lipiec 2012

Seminarium pt. Obliczenia inteligentne w nowoczesnej automatyce, miejsce: Zielona Góra, 24 października 2008 r.

Program seminarium:

  1. Dekompozycja złożonych obiektów diagnozowania z zastosowaniem algorytmów genetycznych, Paweł Wnuk, Jan Maciej Kościelny, Marcin Leszczyński, Politechnika Warszawska
  2. Metodologia HeKatE – Hybrydowa inżynieria systemów inteligentnych, Grzegorz Jacek Nalepa, Antoni Ligęza, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  3. Klasyfikacja w przypadku niepełnych danych z zastosowaniem przybliżonych systemów rozmyto-neuronowych, Robert Nowicki, Politechnika Częstochowska
  4. Sieci o bazach radialnych – Wybrane problemy, Ewa Skubalska-Rafajłowicz, Politechnika Wrocławska
  5. Biologicznie inspirowane metody syntezy sterowników robotów autonomicznych, Piotr Skrzypczyński, Politechnika Poznańska
  6. Struktury neuronowe w regulacji predykcyjnej i optymalizacji punktu pracy, Maciej Ławryńczuk, Politechnika Warszawska
  7. Projektowanie odpornych układów diagnostyki uszkodzeń w oparciu o sztuczne sieci neuronowe. Zastosowanie do silnika prądu stałego, Krzysztof Patan, Uniwersytet Zielonogórski
  8. Interdyscyplinarne modelowanie aktywnej lewitacji magnetycznej, Adam Piłat, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Rozszerzone wersje referatów ukazały się w sekcji specjalnej pt. Computational Intelligence in Modern Control Systems w kwartalniku naukowym International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (Vol. 20, No. 1, 2010).